Ηλικίες έως 19 ετών. Οι παίκτριες τελειοποιούν όλα τα τεχνικά και τακτικά χαρακτηριστικά τους καθώς επίσης και την ατομική και ομαδική τακτική τους. Η κατηγορία αυτή είναι σαφώς προσανατολισμένη στον αθλητισμό επιδόσεων και το σύστημα σύνθεσης και παιχνιδιού είναι το 5:1