Οι προπονήσεις της γυναικείας ομάδας, καθώς και όλοι οι επίσημοι αγώνες των τμημάτων μας γίνονται στο Κλειστό γήπεδο της Καλαμίτσας. Τα αγωνιστικά μας τμήματα χρησιμοποιούν τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Πολυκλαδικού Λυκείου (6ο Ενιαίο), καθώς και το γυμναστήριο του 12ου δημοτικού σχολείου στον Άγιο Ιωάννη.