Πρόεδρος ΑΟΚ :
Κωνσταντίνος Κανάκης

Γεν.Γραμματέας ΑΟΚ:
Βασίλης Βακιρτζής

Διοικούσα επιτροπή βόλεϊ :
Νίκος Αγγελοπουλος, Αχιλλέας Καρασσαβίδης, Χαράλαμπος Κουφατζής, Βασίλης Βακιρτζής