Γυναίκες: Ευθυμία Γερακίνη

Νεάνιδες: Ευθυμία Γερακίνη

Κορασίδες Α΄: Ευθυμία Γερακίνη

Κορασίδες Β΄: Μιχάλης Πυριλίδης

Παγκορασίδες Α΄: Δημήτρης Κουτσικ-βασίλογλου

Παγκορασίδες Β΄: Δημήτρης Σιώκης

Παγκορασίδες Γ΄: Ελένη Οικονομίδου

Ακαδημίες: Ελένη Οικονομίδου

Ακαδημίες: Ευθυμία Γερακίνη

Ακαδημίες: Μιχάλης Πυριλίδης

Ακαδημίες: Κατερίνα Νικολάου

Ακαδημίες: Γιάννης Παρίδης

Ακαδημίες: Θωμάς Ιωσηφίδης